MAE a sesizat CE cu privire la măsura de suspendare, în Marea Britanie, a unor împrumuturi pentru studenţii români

Ghiseu bancarÎn continuarea demersurilor efectuate la nivel bilateral, Ministerul Afacerilor Externe a efectuat pe 5 februarie 2014, un demers de sesizare a Comisiei Europene cu privire la modul în care a fost pusă în aplicare, în Marea Britanie, măsura de suspendare a unei anumite categorii de împrumuturi acordate de guvernul britanic studenţilor europeni înscrişi în unităţi de învăţământ superior din această ţară.

Astfel, în cadrul unei scrisori adresată comisarilor europeni pentru justiţie, drepturi fundamentale și cetățenie, Viviane Reding şi celui pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou, Ministerul Afacerilor Externe a solicitat Comisiei Europene, în calitatea sa de gardian al Tratatelor, clarificări cu privire la conformitatea acestei măsuri cu acquis-ul comunitar.

Ministerul Afacerilor Externe urmăreşte în permanenţă, atât în contextul discuţiilor bilaterale, cât şi la nivelul Uniunii Europene, aplicarea completă şi nediscriminatorie a drepturilor fundamentale, instituite prin Tratate, ale cetăţenilor Uniunii, inclusiv acela de a se deplasa în scopul de a munci şi de a studia în alte state membre. În acest sens, MAE urmăreşte cu atenţie ca măsurile luate în această privinţă de autorităţile din statele membre să nu fie discriminatorii faţă de cetăţenii români.

În demersul efectuat la Comisia Europeană, Ministerul Afacerilor Externe a avut în vedere şi îngrijorările exprimate de studenţi români înscrişi în instituţii de învăţământ superior din Marea Britanie care se consideră discriminaţi în raport cu colegii lor, cetăţeni ai celorlalte state membre UE.

Recent, autorităţile britanice au luat decizia de suspendare a împrumuturilor pentru întreţinere (maintenance loans) pentru studenţii din statele membre UE, în scopul verificării legitimităţii acestor împrumuturi. Măsura se aplică studenţilor români (şi bulgari) care studiază în toate formele de învăţământ superior din Marea Britanie, atât colegii private cât şi universităţi de stat, precum şi studenţilor proveniţi din restul SM UE care studiază doar la colegii private.

sursa: Ministerul Afacerilor Externe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *